Referentiewaarden

Deze tool is gebaseerd op de lipidenwaarden van deelnemers aan de Lifelines study die geen hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis hebben en die geen cholesterolverlagende medicatie gebruikten. 133.450 volwassenen (>= 18 jaar) en 8.071 kinderen (<18 jaar) zijn geïncludeerd. Verdere details staan beschreven in:

1. Balder, J. W. et al. J. Clin. Lipidol. 11, 1055-1064.e6 (2017)
2. Balder, J. W. et al. J. Clin. Lipidol. 12, 1208–1216 (2018)
3. Stolk, R. P. et al. Eur. J. Epidemiol. 23, 67–74 (2008)

Deze berekeningen zijn bedoeld voor educatief gebruik door professionals in de gezondheidszorg. Berekeningen moeten opnieuw worden gecontroleerd en mogen niet worden gebruikt als richtlijn voor patiëntenzorg (Disclaimer).

Educational purposes only

The content of this website is intended for use by healthcare professionals and provides for educational purposes. The content of this website does not provide medical advice relating to an individual case or a patient, nor does it offer medical or diagnostic services. We do not guarantee that the information we provide will meet your health or medical requirements. It is up to you to contact a health professional if you have any concerns about your health.