DLCN score

De Dutch Lipid Clinical Network (DLCN) criteria zijn criteria die gebruikt worden om Familiaire Hypercholesterolemie (FH) te diagnosticeren. Deze score kan gebruikt worden om “klinisch” FH the diagnosticeren en om individuen te identificeren die het hoogste risico hebben op het dragen van een pathogene variant in een van de FH genen (LDLR, APOB, en PCSK9) en bij wie het dus waard kan zijn om genetisch onderzoek naar FH in te zetten. Voor het corrigeren van LDL cholesterol voor Lp(a) cholesterol gebruiken we de meest recente studie2 die heeft laten zien dat ongeveer 17.3% van de Lp(a) massa uit cholesterol bestaat. Voor het omrekenen van Lp(a) van nmol/L naar mg/dL gebruiken we een conversiefactor van 2.4. Voor meer informatie zie:

  1. Nordestgaard, B. G. et al. Eur. Heart J. 34, 3478–3490 (2013)
  2. Yeang, C. et al. J. Lip. Res. 62, 100053 (2021)

* Zie ook: DNA-onderzoek – LEEFH

Deze berekeningen zijn bedoeld voor educatief gebruik door professionals in de gezondheidszorg. Berekeningen moeten opnieuw worden gecontroleerd en mogen niet worden gebruikt als richtlijn voor patiëntenzorg (Disclaimer).

Educational purposes only

The content of this website is intended for use by healthcare professionals and provides for educational purposes. The content of this website does not provide medical advice relating to an individual case or a patient, nor does it offer medical or diagnostic services. We do not guarantee that the information we provide will meet your health or medical requirements. It is up to you to contact a health professional if you have any concerns about your health.