Over

Oprichters

Lipid Tools wordt ontwikkeld door Rens Reeskamp en Nick Nurmohamed, beiden werkzaam als arts-onderzoeker (PhD candidates) op de afdeling Vasculaire Geneeskunde van de Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC).

Sponsoring

Lipid Tools wordt gesponsord door stichting LEEFH (Landelijke expertisecentrum erfelijksheidonderzoek familiare hart- en vaatziekten; www.leefh.nl). LEEFH houdt zich bezig met het opsporen van nog niet gediagnosticeerde patiënten met Familiaire Hypercholesterolemie middels cascade screening van familieleden. Voor het ontwikkelen van deze website ontvangt Lipid Tools geen andere vorm van commerciële sponsoring of inkomsten van enig andere partij dan LEEFH.

Dankbetuiging

De volgende organisaties en personen hielpen met het ontwikkelen van de tools op deze website:
 • Lifelines cohort study gaf toegang en toestemming tot het gebruik van de lipiden data in hun study cohort
 • J.W. Balder en J.A. Kuivenhoven zijn de originele auteurs op de studies die de lipiden referentiewaarden in Nederland onderzochten en hielpen met het beschikbaar maken van de Lifelines data.
 • D. Collard hielp met de ontwikkeling van de methoden om de lipiden data uit Lifelines te aggregeren voor verder gebruik.
 • Contact

  Algemeen: info@lipidtools.com
  Rens Reeskamp: rens@lipidtools.com
  Nick Nurmohamed: nick@lipidtools.com

  Disclaimer

  Gebruiksvoorwaarden

  Deze gebruiksvoorwaarden betreffen de voorwaarden voor gebruik van de website www.lipidtools.com en www.lipidtools.nl. Gebruik van de website omvat de toegang tot, het surfen op en verder gebruik van deze website. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voor gebruik van de website, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u en stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

  Wijzigingen in gebruiksvoorwaarden en website

  We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn voor u. Daarnaast kunnen we deze website van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van deze website op elk moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn deze bij te werken. Wij garanderen niet dat deze website, of de inhoud ervan, vrij is van fouten of omissies.

  Privacy

  Wij slaan geen gegevens op die worden ingevoerd op deze website. Ingevoerde gegevens worden op geen enkele manier geregistreerd of opgeslagen. Voor analyse van algemene bezoekgegevens is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Verzamelde gegevens over bezoekersaantallen en gebruik van de website worden anoniem verwerkt en niet gedeeld met Google of andere derde partijen. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Er worden slechts functionele cookies geplaatst, waarvoor geen expliciete toestemming nodig. Een cookie is een heel klein gegevensbestand dat op uw eigen computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, moet u cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Als u cookies accepteert, blijven deze op uw computer staan, tenzij u ze uit eigen beweging verwijdert. Het deactiveren van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

  Informatie over deze website

  www.lipidtools.com en www.lipidtools.nl, alle gerelateerde tools, merken en dergelijke op deze website zijn ontwikkeld door en eigendom van Lipid Tools B.V. ("Wij"), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77747119.

  Slechts educatief

  De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en naslag. De inhoud van deze website geeft nadrukkelijk geen medisch advies met betrekking tot een individueel geval of een patiënt, en biedt ook geen medische of diagnostische diensten aan. Wij garanderen niet dat de door ons verstrekte informatie voldoet aan uw gezondheids- of medische eisen. Het is aan u om contact op te nemen met een gezondheidsprofessional als u zich zorgen maakt over uw gezondheid. Als u een medische of gezondheidsprofessional bent, dan wordt u aangemoedigd om de inhoud op deze website te gebruiken voor algemene informatiedoeleinden. U dient echter niet te vertrouwen op materiaal dat op deze website is opgenomen en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid als u dat wel doet.

  Toegang tot de website

  Deze website wordt gratis ter beschikking gesteld. Wij garanderen niet dat deze website, of enige inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Toegang tot deze website is toegestaan op tijdelijke basis. Wij kunnen deze website zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is. U bent verantwoordelijk voor het maken van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot deze website. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot deze website via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

  Intellectueel eigendom

  Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd, behoudens de onderliggende gegevens waarop de referentiewaarden tool is gebaseerd. Deze zijn eigendom van Lifelines (www.lifelines.nl). Deze werken worden beschermd door de auteursrechtwetten en -verdragen wereldwijd. Al deze rechten zijn voorbehouden. De rechten op afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, logo's en dergelijke op deze website zijn eigendom van Lipid Tools B.V.. U mag geen enkel deel van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder van ons verkregen toestemming.

  Aansprakelijkheid

  Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Nederlandse wet. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op deze website of enige inhoud ervan, hetzij expliciet of impliciet. Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of onvermogen tot gebruik van deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van deze website of het door u downloaden van enige inhoud op de website, of op een website die daaraan gekoppeld is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die op deze website zijn gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze website.

  Toepasselijk recht

  Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

  Mede mogelijk gemaakt door
  leefh