Familie anamnese

Bereken 95ste percentiel

LDL cholesterol

Bereken onbehandeld LDL-C

Voorgeschiedenis

Lichamelijk onderzoek

DLCN score
Advies

DNA aanvraagformulier


De Dutch Lipid Clinical Network (DLCN) criteria zijn criteria die gebruikt worden om Familiaire Hypercholesterolemie (FH) te diagnosticeren. Deze score kan gebruikt worden om “klinisch” FH the diagnosticeren en om individuen te identificeren die het hoogste risico hebben op het dragen van een pathogene variant in een van de FH genen (LDLR, APOB, en PCSK9) en bij wie het dus waard kan zijn om genetisch onderzoek naar FH in te zetten. Voor meer informatie zie:

1. Nordestgaard, B. G. et al. Eur. Heart J. 34, 3478–3490 (2013)
 
Tools ontwikkeld door leefh